ADOPTIEPROCEDURE

GaGa Animal Care Nederland hanteert een zorgvuldige procedure voorafgaand aan de adoptie, om zodoende een zo goed mogelijke match te bewerkstelligen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

Wanneer u hebt aangegeven interesse te hebben in een hond, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen door één van onze vrijwilligers. In dit intake-gesprek zullen onder andere uw wensen en woonsituatie worden besproken en wij zullen u zo veel mogelijk over de hond vertellen. Wanneer beide partijen er zeker van zijn dat de betreffende hond een goede match kan zijn, wordt er een vervolg afgesproken. De volgende stap is een huisbezoek. Hierbij komt een vrijwilliger van GaGa Animal Care Nederland bij u thuis om de thuissituatie te bekijken. Op deze manier kunnen wij zeker weten dat de hond goed terechtkomt. Vaak zijn er ook nog vragen. Deze kunt u tijdens het huisbezoek allemaal stellen. Wanneer iedereen positief is na het huisbezoek, kan de adoptie doorgaan.

Als de hond al in Nederland is, kunt u deze gaan bezoeken bij het gastgezin en voor het eerst kennismaken. In overleg met het gastgezin zal worden besloten of de adoptie wel of niet zal plaatsvinden.

Als de hond nog in het buitenland verblijft, gaan wij deze inplannen op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Nederland.

Bij honden rechtstreeks uit het buitenland heeft u een optieperiode van 2 weken. De definitieve plaatsingsovereenkomst en betaling geschieden pas als u heeft beslist dat de hond bij u blijft. Vanaf de datum van ondertekening van de definitieve overeenkomst geldt voor de adoptant een proeftijd van twee weken.

Wanneer de hond vanuit een gastgezin in Nederand geadopteerd wordt, geldt vanaf de datum van ondertekening dezer overeenkomst een proeftijd van vier weken.

Als zich tijdens de proefperiode onoverkomelijke problemen m.b.t. de hond voordoen waaraan niet gewerkt kan worden, kan het dier weer onder de hoede van GaGa Animal Care Nederland gesteld worden, waarmee de bruikleenovereenkomst een einde neemt.

Meestal komen de honden op luchthaven Schiphol in Amsterdam aan. Hier kunt u dan op de afgesproken datum en tijd uw nieuwe vriend komen opwachten. Dit is uiteraard met een vrijwilliger erbij, die de overdracht vakkundig zal begeleiden.

ADOPTIEBIJDRAGE

Voor de adoptie vragen wij een vergoeding. Dit kunt u zien als een tegemoetkoming in de kosten. Alle dieren zijn volledig ingeënt (ALLE basis-/cocktailvaccinaties en Rabiës), gechipt, ontwormd en ontvlooid en hebben een Europees paspoort. Dit paspoort ontvangt u ook wanneer u uw nieuwe hond mee naar huis krijgt. Ook worden alle honden getest op Ehrlichia, Anaplasma en hartworm. Honden die op de dag van reizen ouder dan zes maanden zijn, zijn daarnaast ook gecastreerd of gesteriliseerd en getest op Leishmania – bij honden jonger dan 6 maanden is de uitslag van de Leishmania-test niet betrouwbaar omdat pups dan nog de antistoffen van de moeder bij zich dragen.

De adoptiebijdrage voor een niet gecastreerde/gesteriliseerde, volledig gevaccineerde en op Ehrlichia geteste hond is €275.

De adoptiebijdrage voor een gecastreerde/gesteriliseerde, volledig gevaccineerde en op Ehrlichia en Leishmania geteste hond is €350.

HULP BIJ UW ZOEKTOCHT NAAR DE JUISTE MATCH

Ook kunnen wij een zgn. “zoekopdracht” uitvoeren en u zo actief bijstaan in de zoektocht naar de hond die in uw gezinssituatie past. Wij doen dan een uitgebreide telefonische intake waarbij aan de orde komt wat men verwacht van een hond en wat men de hond te bieden heeft. Dan gaan wij op zoek en kijken of we een mogelijke match kunnen vinden. Maar hiervoor gaan we niet alleen bij “onze” honden kijken, maar ook bij collega-organisaties waar wij mee samenwerken.