DE ADOPTIEPROCEDURE

GaGa Animal Care Nederland hanteert een zorgvuldige procedure voorafgaand aan de adoptie, om zodoende een zo goed mogelijke match te bewerkstelligen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

Wanneer u hebt aangegeven interesse te hebben in een hond, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen door één van onze vrijwilligers. Aangeven dat u interesse hebt in één van onze honden, kunt u doen door ons interesse formulier in te vullen.

Tijdens het telefonische intake-gesprek zullen onder andere uw wensen en woonsituatie verder worden besproken en wij zullen u zo veel mogelijk over de hond vertellen. Wanneer beide partijen er zeker van zijn dat de betreffende hond een goede match kan zijn, wordt er een vervolg afgesproken. De volgende stap is een huisbezoek. Hierbij komt een vrijwilliger van GaGa Animal Care Nederland bij u thuis om de thuissituatie te bekijken. Op deze manier kunnen wij zeker weten dat de hond goed terechtkomt. Vaak zijn er ook nog vragen. Deze kunt u tijdens het huisbezoek allemaal stellen. Wanneer iedereen positief is na het huisbezoek, kan de adoptie doorgaan.

Als de hond al in Nederland is, kunt u deze gaan bezoeken bij het gastgezin en voor het eerst kennismaken. In overleg met het gastgezin zal worden besloten of de adoptie wel of niet zal plaatsvinden.

Als de hond nog in het buitenland verblijft, gaan wij deze inplannen op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Nederland.

Meestal komen de honden op luchthaven Schiphol in Amsterdam aan. Hier kunt u dan op de afgesproken datum en tijd uw nieuwe vriend komen opwachten. Dit is uiteraard met een vertegenwoordiger erbij, die de overdracht vakkundig zal begeleiden.

Bij honden rechtstreeks uit het buitenland heeft u een optieperiode van maximaal 2 weken. Na afronding van de adoptieprocedure (intake en huisbezoek) dient een aanbetaling van € 100 te worden voldaan, waarna de hond in afwachting van zijn/haar reis naar Nederland definitief voor u gereserveerd zal worden. De restantbetaling geschiedt pas als u binnen de optieperiode heeft beslist dat de hond bij u blijft. Uitleg over de optieperiode vindt u onderaan deze pagina.

De aanbetaling ad € 100 is NIET-restitueerbaar! Mocht u voor de komst van de hond of tijdens de optieperiode afzien van adoptie, dan zal de aanbetaling ten goede komen aan onze sterilisatieprojecten op Lesbos.

Indien tijdens de optieperiode niet tot adoptie wordt overgegaan, blijft de hond wel voor onbepaalde tijd bij u in opvang totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

ADOPTIEBIJDRAGE

Voor de adoptie vragen wij een vergoeding. Dit kunt u zien als een tegemoetkoming in de kosten. Alle dieren zijn volledig ingeënt (ALLE basis-/cocktailvaccinaties en Rabiës), gechipt, ontwormd en ontvlooid en hebben een Europees paspoort. Dit paspoort ontvangt u ook wanneer u uw nieuwe hond mee naar huis krijgt. Ook worden alle honden getest op Ehrlichia, Anaplasma en hartworm. Honden die op de dag van reizen ouder dan zes maanden zijn, zijn daarnaast ook gecastreerd of gesteriliseerd en getest op Leishmania – bij honden jonger dan 6 maanden is de uitslag van de Leishmania-test niet betrouwbaar omdat pups dan nog de antistoffen van de moeder bij zich dragen.

Uit veiligheidsoverwegingen en voor het gemak van onze adoptanten en gastgezinnen, wordt bij adoptie van een hond standaard een complete set goed passend tuig geleverd. Hiervoor betaalt u onze kostprijs van €35, u hoeft zelf dus wat dat betreft niets meer aan te schaffen. Het genoemde bedrag zal apart vermeld worden in de plaatsingsovereenkomst.

De totale adoptiebijdrage (incl. tuigset en reiskosten) voor een NIET geneutraliseerde hond bedraagt €425,-

De totale adoptiebijdrage (incl. tuigset en reiskosten) voor een WEL geneutraliseerde hond bedraagt €525,-

De aanbetaling ad €100,- geldt alleen voor honden rechtstreeks vanuit het buitenland. De restantbetaling van de adoptiebijdrage geschiedt pas als u binnen de optieperiode heeft beslist dat de hond bij u blijft. 

HULP BIJ UW ZOEKTOCHT NAAR DE JUISTE MATCH

Ook kunnen wij een zgn. “zoekopdracht” uitvoeren en u zo actief bijstaan in de zoektocht naar de hond die in uw gezinssituatie past. Wij doen dan een uitgebreide telefonische intake waarbij aan de orde komt wat men verwacht van een hond en wat men de hond te bieden heeft. Dan gaan wij op zoek en kijken of we een mogelijke match kunnen vinden. Maar hiervoor gaan we niet alleen bij “onze” honden kijken, maar ook bij collega-organisaties waar wij mee samenwerken.

Klik hier voor meer informatie.

DE OPTIEPERIODE

”Bij honden rechtstreeks uit het buitenland heeft u een optieperiode van maximaal 2 weken.”

Dit houdt in dat u maximaal 2 weken de tijd heeft om te zien of er een klik is en of het samengaat met andere dieren voordat de adoptie definitief wordt gemaakt:

De optieperiode is er niet om uit te proberen of je een hondje in huis wel zo leuk en handig vindt. Die optieperiode passen wij toe omdat bij een hond rechtstreeks vanaf Lesbos de kandidaat-adoptant niet de kans heeft gehad om uitgebreid met de hond kennis te maken in een gastgezin – dit is wel het geval als de hond al in Nederland is. Dan kan er gevoeld worden of er iets van een “klik” is met de hond. Het is nogal wat om een hondenlevenslang commitment aan te gaan met een hond die je nog nooit gezien, gevoeld, geroken enz. hebt. Vandaar dat wij het anders doen dan de meeste collega-organisaties. Ons uitgangspunt tijdens de adoptieprocedure is dus ook altijd adoptie en geen tijdelijke opvang of iets “uitproberen”. Ook is het niet de bedoeling dat de hond binnen die 2 weken al helemaal ingeburgerd is, dat is niet waar het om gaat en gewoonweg onmogelijk. De meeste kandidaat-adoptanten hebben trouwens die 2 weken helemaal niet nodig om te voelen of het goed zit.