WIE IS GERBIEN EN WAT IS GAGA ANIMAL CARE?

GaGa Animal Care op Lesbos wordt al jaren gerund door de van oorsprong Nederlandse Gerbien Fricke. Al ruim 20 jaar zet Gerbien zich in voor de dieren aldaar, zo hebben al ontelbaar veel honden via haar en haar team een liefdevol veilig thuis gekregen en is inmiddels een groot deel van de straatkatten in de regio Eresos gecastreerd/gesteriliseerd door de halfjaarlijkse sterilisatieacties (de zgn. Trap-Neuter-Return acties). Ook organiseert Gerbien het jaar rond dat de straatkatten gevoerd worden en Indien nodig medische zorg krijgen. 

Al jaren vangt Gerbien de honden op in haar “GaGaland”, in haar eigen primitieve huisje en een oude paardenstal: “Villa GaGa”.

 

Sinds een paar jaar huurt Gerbien ook een stuk grond en heeft daar “Camp GaGa” gemaakt

Met ruim 20 jaar ervaring in herplaatsen van honden, het organiseren en coördineren van sterilisatieacties en de inmiddels opgerichte officiële Griekse stichting, verdient Gerbien een professionele, veilige opvang-lokatie waar zij zich volledig kan richten op de honden en sterilisatie-acties en waar zij zich geen zorgen meer hoeft te maken over de veiligheid en continuïteit van de opvang. Naast opvang en sterilisatieacties doet Gerbien overigens nog veel meer om het dierenwelzijn ter plaatse te bevorderen: zij geeft ook voorlichting aan de lokale bevolking en verbindt mensen, ze bouwt bruggen tussen de verschillende dierenwelzijnsorganisaties.

Inmiddels is Gerbien’s GaGa Animal Care een officiële Griekse stichting met een Nederlands “zusje”: GaGa Animal Care Nederland (GACN), zie http://gagaanimalcare.com. GACN behartigt de belangen van de honden van Gerbien in Nederland. Een team vrijwilligers doet de screening van adoptiekandidaten in Nederland d.m.v. zorgvuldige adoptieprocedure inclusief huisbezoek vooraf en een nazorgtraject na adoptie.  Aan de honden worden hoge eisen gesteld m.b.t. gezondheid en socialisatie. Adoptiegelden vloeien weer terug naar de opvang op Lesbos, zodat daar weer andere dieren mee geholpen kunnen worden.

We hopen dat Gerbien haar goede werk kan voortzetten en dat nog heel veel dieren door haar en haar team geholpen kunnen worden! Uiteraard bent u ook in de nieuwe opvang van harte welkom.