Welkom op de website van GaGa Animal Care Nederland! Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die ex-zwerfhonden, voornamelijk van het Griekse eiland Lesbos, in Nederland een nieuw thuis biedt.

Honden die voor herplaatsing in aanmerking komen, kunnen in Nederland geadopteerd worden na een zorgvuldige adoptieprocedure. De adoptiebijdrage gaat weer naar het asiel waar de betreffende hond vandaan komt, om daar medische kosten te dekken en sterilisaties mogelijk te maken. Op deze manier kan GaGa Animal Care Lesbos de broodnodige hulp blijven bieden aan dieren.

Zelf is GaGa Animal Care ook actief in het opzetten van sterilisatieprojecten voor honden én katten.

De organisatie bestaat uit een team van zeer enthousiaste, betrokken, behulpzame en meelevende vrijwilligers. Wij staan altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken, opdat we zoveel mogelijk honden kunnen redden uit de erbarmelijke omstandigheden waar ze in leven. Samen met u kunnen wij deze honden weer een veelbelovende toekomst vol liefde geven. De manieren waarop u ons kunt helpen, kunt u inclusief beschrijving op deze website vinden.

Juridisch

DOELSTELLINGEN

Wij bemiddelen bij de plaatsing van buitenlandse (zwerf)honden en we zetten ons in om het dierenleed ter plaatse zoveel mogelijk te beperken, ook op de langere termijn door het ondersteunen van neutralisatie-acties. Ook werken wij samen met lokale organisaties en vrijwilligers om het bewustwording m.b.t. dierenwelzijn te bevorderen.

FINANCIERING
GaGa Animal Care Nederland heeft geen winstoogmerk. Wij vragen een vergoeding voor de te plaatsen honden, werven donateurs en houden benefietavonden. Opbrengsten zullen altijd ten bate komen van de zwerfdieren middels hulp bij opvang, sterilisaties, medische zorg en voer.

BELONINGSBELEID
Onze vrijwilligers en het bestuur doen hun werkzaamheden op volledige vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen loon. Alle opbrengsten worden gebruikt voor onze genoemde doelstellingen.

Bestuur

Voorzitter:
Annelies van der Toorn
✉️ info@gagaanimalcare.com

Secretaris:
Marianne van Amelsvoort
✉️ info@gagaanimalcare.com

Algemeen bestuurslid:
Debby Slieker
✉️ info@gagaanimalcare.com

Penningmeester/Webmaster:
Luciano Nooijen
✉️ info@nooijensolutions.nl

Teammanager GaGa Animal Care Lesbos:
Gerbien Fricke

Teammanager GaGa Animal Care Nederland:
Annelies van der Toorn