Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting GaGa Animal Care Nederland (hierna te noemen: GACN) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GACN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GACN verstrekt. GACN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Waarom Stichting GaGa Animal Care Nederland gegevens nodig heeft

GACN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan GACN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst tot adoptie, verzorging en opvoeding van een hond.

Hoe lang Stichting GaGa Animal Care Nederland gegevens bewaart

GACN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen sprake is van een overeenkomst die met u tot stand komt.

Delen met anderen

GACN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van GACN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GACN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gagaanimalcare.com. GACN zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

GACN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GACN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GACN vermelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting GaGa Animal Care Nederland via info@gagaanimalcare.com

“https://www.gagaanimalcare.com” is een website van GACN en als volgt te bereiken:

Stichting GaGa Animal Care Nederland
Spiegelmakerstraat 4
2645 KW Delfgauw
Telefoon: 06-26260707
E-mailadres: info@gagaanimalcare.com
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 66746043

RSIN: 856682019